Училището

13 юни 2015
Училище "Св.св. Кирил и Методий" е създадено през 1999 г. от родолюбиви българи от Бостън с цел съхраняването на българския език и култура. Програмите на училището включват преподаване на български език - писмено и говоримо, литература, география и история. Училището има два клона - в Бостън и на Кейп Код.
Родителите, учителите и организаторите от училището успяха да изградят организация, в която стотици деца се научиха да четат и пишат на български и се докоснаха до богатата култура и история на България. Училището организира тържества послучай традиционните български празници за Коледа, 3-ти март и 24-ти май. Училището е лицензирано от Министерстово на образованието и науката (МОН) на Република България. В резултат на този лиценс дипломите за завършени класове, издадени от училището, се прзинават в България. 3 март 2008
Училището има своя библиотека, попълнена с български книги. Фондът на библиотеката е от дарения на родителите и други родолюбиви българи. Част от материалите са получени от Агенцията за Българи в Чужбина. Училището участва в съвместни събития с Българския център в Нова Англия, Българската православна църква “Св. Петка” и други организации на българската общност в Бостън.
3 март 2008 Училището е лицензирано от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Репбулика България и регистрирано по Постановление № 90 на министерския съвет от 29-ти май 2018г.

Училището е член на Асоциацията на Българските Училища в Чужбина (АБУЧ), чиято цел е обединяването на училищата извън България, предлагането на форум за обмяна на информация и взаимопомощ, както и представянето на училищата пред държавните институции в България.