Календар

Учебната година е с продължителност от 9 месеца, разделени на 2 срока. Годината се открива през септември и се закрива през юни. Децата получават свидетелства за завършената година на последния учебен ден. Редовните часове се провеждат в Бостън всяка събота от 15:00 до 18:00 и в Кейп Код всяка събота от 11:00 до 14:00.

Училището има само два дни ваканция по време на Коледните празници. Редовните учебни занятия след Коледната ваканция на 7-ми януари 2017.

Календар за 2016/2017 учебна година в Бостън

Събитие Дата
Откриване на учебната година 10 септември 2016
Коледно тържество 17 декември 2016
Коледна ваканция 24 декември 2016 и 1 януари 2016
Тържество за 3-ти март 4 март 2017
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 7 май 2017
Тържество за 24-май 20 май 2017
Закриване на учебната година 10 юни 2017
Лятна ваканция от 17 юни 2017 до 9 септември 2017
Откриване на 2017-2018 учебна година 16 септември 2017

Календар за 2016/2017 учебна година в Кейп Код

Събитие Дата
Откриване на учебната година 10 септември 2016
Коледно тържество 17 декември 2016
Коледна ваканция 24 декември 2016 и 1 януари 2016
Тържество за 3-ти март 4 март 2017
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 7 май 2017
Тържество за 24-май и закриване на учебната година 3 юни 2017
Лятна ваканция от 17 юни 2015 до 2 септември 2016
Откриване на 2017-2018 учебна година 9 септември 2017