Seal of Biliteracy

Две години преговори с организации от двете страни на океана най-накрая се увенчаха с успех: през октомври 2018 Масачузетс включи българския език в Програмата за Печата за двуезичност (Seal of biliteracy). Преминалите теста ще получат официален Печат за двуезичност към дипломата си от училище. Този печат и международно признатият сертификат подобряват шансовете за приемане в колеж, а много колежи предлагат и кредити към крайната диплома.

Тука можете да намерите повече информация за Печата за двуезичност

Тестът е израбоен от Софийския университет/Департамент за езиково обучение

Ресурси:
Диагностични тестове за определяне на нивото на владеене на български език
Примерни тестове за различни нива по български език

Нашето училище би могло да помогне както с администриране на изпита, така и с подготовка. За повече информация можете да се обърнете към Силвия Михалева, Академичен директор на Българското училище в Бостън и Кейп Код „Св. св. Кирил и Методий“: silviya@bg-school.org