История

Първото Българско Училище в околностите на Бостън, щата Масачусец, беше открито в град Уъбърн на 30 януари 1999 г. Училището бе кръстено “Св. св. Кирил и Методий” в чест на Светите братя, дали на българския народ четмо и писмо преди дванадесет века.

В края на 2001 година училището се регистрира като организация с идеална цел по член 501(с)(3) на IRS. Чрез тази регистрация училището може да получава даренията, които са освободени от федерален и щатски данък доход.

През първите години от своето същестуване училището използваше собствени оригинални програми, разработени от учителите и съобразени със спецификата на обучението, а именно преподаване на деца на различна възраст и с различна степен на владеене на български език.

След като броят на децата нарасна и се сформираха достатачно много класове, за да може децата да се разделят както по възрастов принцип, така и по владеене на български език, училището започна да следва програмите на българското министерство на образованието (МОН) и да използва стандартните учебници, които използват и децата в България. Учебниците се набавят през лятото от родителите на децата и се пренасят собственоръчно като личен багаж, за да се спестяват разходи на училището.

През 2007-ма година, училището стана съосновател на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) заедно с училищата от Чикаго, Вашингтон, Лондон, Виена, Хамбург и Кипър. АБУЧ обедини усилията на тези училища и впоследствие спомогна за създаването на много нови училища. АБУЧ се превърна в основен представител на нашите училища пред българското правителство и в резултата на работата на АБУЧ през следващите години се постигна огромен прогрес във взаимоотношенията с МОН. Един от най-важните успехи от работата на АБУЧ е приемането на Постановление 334 на Министерския съвет на Р България през 2011 г.

През май 2008 г. училището за пръв път раздаде свидетелства, заверени от българското посолство във Вашингтон. Това постави началото на формализирането на обучението в училището.

През 2009 г. училището се включи в програмата "Роден език и култура зад граница", организирана от МОН. По тази програма училището получи финансиране за наем на помещения, учебници, помагала, транспортирането на учебниците и развитие на извънкласни дейности, като група за народни танци и театрална група. Училището участва в програмата "Роден език" и през 2010 и 2011. През тези три години по програмата, свидетелствата на децата, завършили училището се заверяваха от Посланика на Р България в САЩ и имат стойност на официален документ, засвидетелстващ взети класове по български език и история.

През 2011 г. бе прието Постановление 334 на Министерския съвет на Република България, в което за първи път се урегулираха взаимоотношениятя между МОН и училищата в чужбина.

Нашето училище беше сред първите, които получиха лиценз от МОН по Постановление 334 за учебната 2012-2103 година. Получихме лиценз за класовете по български език, литература и история. Децата, които завършват училището и получават свидетелства, не се нуждаят от приравнителни изпити, ако желаят да продължат обучението си в България. Според Постановлението, свидетелствата се заверяват от училищното ръководство.

През учебната 2012-2013 година, броят на децата, записани в училището за редовни занятия надмина 100. Това беше един своеобразен успех за работата на учителите, родителите и настоятелството в навечерието на 15 годишнината от основаването на училището.

През учебната 2014-2015 година, училището отвори клон на Кейп Код, в който се записаха над 40 деца. Клонът на Кейп Код беше създаден в отоговр на желанието на българската общност там, която нарастна занчително. В училището се обучаваха общо 180 деца в двата клона през същата учебна година.